sonablazkovaprima@seznam.cz 739 153 713 | 604 946 073 Buchenwaldská 7, Karlovy Vary

Kodex cvičenky

Aby nám bylo spolu fajn...

Kodex cvičenky

Na lekce chodím včas, alespoň 10 minut před začátkem lekce, abych svým pozdním příchodem nerušila ostatní cvičenky.

Pokud si na lekci rezervuji místo a nemůžu přijít, svoji rezervaci zruším. Dávám tím příležitost zacvičit si někomu, kdo přijít může.

Pokud rezervaci nezruším včas (nejpozději 6 hodin před začátkem lekci), lekce mi propadá, protože místo pro mě bylo rezervované. U speciálních akcí a kurzů se mohou podmínky lišit.

O jakýchkoliv aktuálních zdravotních problémech a omezeních (fyzických či psychických) včetně těhotenství vždy před hodinou informuji lektora.

Necítím-li se dobře nebo jsem v rekonvalescenci po nemoci, jsem ohleduplná k ostatním a necvičím.

Poslouchám své tělo a nepřeceňuji své síly.

Pokud potřebuji z lekce odejít dřív, domluvím se s lektorem, aby můj odchod nenarušil lekci.

Na lekce potřebuji vhodné a pohodlné oblečení, ručník (pokud jsi si zapomněla, bezplatně ti zapůjčíme).

K veškerým pomůckám se chovám tak, jako by byly moje vlastní a po lekci je očištěné vrátím na své místo.

Před lekcí si vypínám zvonění na mobilním telefonu.